!!! OGŁOSZENIE DUSZPASTERSKIE !!!

Wynajęcie sali w tak dogodnym miejscu nie jest rzeczą łatwą i zależy w dużej mierze od dobrej woli szefostwa ośrodka wypoczynkowego "Poczty Polskiej" nad Jeziorem Białym. Dlatego proszę o uszanowanie mienia znajdującego się na sali, w której odbywać się będzie spotkanie. To samo dotyczy samej sali jak i jej otoczenia. To czy impreza odbywać się będzie w kolejnych latach, zależy w dużej mierze od was samych! Proszę o poważne potraktowanie mojego apelu.

  • ZIOMALE


    Polski Portal Amigowy
stat4u